Tag-arkiv: virksomhedsudvikling

Virksomhedsudvikling er en strategisk investering

Virksomhedsudvikling (foto: hansentoft.dk)
Virksomhedsudvikling skaber gode muligheder i firmaet (foto: hansentoft.dk)

Uanset om din virksomhed lige er startet op eller har været kørende i mange år, er det en rigtig god idé at lægge en plan for jeres virksomhedsudvikling. Det er nemlig en måde at kortlægge jeres konkrete mål. På den måde ved i, hvad virksomheden skal nå og hvad den skal arbejde hen imod. I kan helt konkret starte med, at lægge nogle delmål. Dette kan I gøre jer ledere imellem. Dette kunne eksempelvis være, at få mere engagement ind iblandt medarbejderne. Og dette vil I gøre, ved at starte en fælles morgenmadsordning. Og dette kan I sætte i værks og planlægge, at være i måls efter seks måneder. Så kan I tage emnet op efter seks måneder og afgøre om I har nået jeres delmål. Og herefter kan I snakke om jeres større mål. Og dette kunne være, at I vil være den bedste virksomhed for medarbejdere. Og dette mål vil I gerne nå inden for de næste fem år. På den måde har I lagt en konkret plan for, hvad jeres udvikling som virksomhed skal være og hvor I gerne vil gøre en konkret forskel.

Virksomhedsudvikling kan kun fungere hvis det er et samarbejde

Det er selvfølgelig vigtigt, at denne virksomhedsudvikling kommer til at fungere som et samarbejde. Det vil sige, at alle virksomhedens ledere og partnere må være indforstået med de konkrete udviklingsmetoder og konkret mål. Ellers kan udviklingen ikke fungere som en konkret handling. For der vil altid være udvikling i virksomheder. Det er helt naturligt. Men det er muligt med virksomhedsudvikling, at styre denne udvikling i en positiv og frugtbar retning for selve virksomheden. Derfor giver det mening, at lægge en konkret plan for virksomhedens udvikling. Det er nemlig en måde, at få sat ord på konkrete og ønskede mål for virksomheden. Dette er både en pædagogisk, taktisk og økonomisk god ting at kortlægge.

Se et stort udvalg af virksomhedsudvikling her

Se mere om virksomhedsudvikling her:

Styr virksomheden mode nye mål med en tidssvarende virksomhedsudvikling

Virksomhedsudvikling er essentielt for succes

Styr virksomheden mode nye mål med en tidssvarende virksomhedsudvikling

Virksomhedsudvikling  (foto: hansentoft.dk)
Virksomhedsudvikling (foto: hansentoft.dk)

Der findes mange muligheder på markedet for udvikling af virksomheder, som alle stiler mod at skaffe resultater til den enkelte virksomhed. Det højeste mål er at skabe de resultater, som kommer til udtryk i en egentlig udvikling i den enkelte virksomhed. I den forbindelse er det værd at nævne virksomhedsudvikling. Hvis du styrer virksomheden mod nye mål gennem en virksomhedsudvikling kan du være sikker på, at det vil skabe mærkbare resultater på virksomhedens bundlinje. Det er noget, som for alvor kan mærkes, når regnskaber skal introduceres på virksomheders bestyrelsesmøder. For mange virksomheder har det været et stort problem, at de ikke har været i stand til at handle tilstrækkeligt kompetent i forhold til at opnå de mest tilgængelige resultater. Med en virksomhedsudvikling bliver der udviklet på virksomhedens samlede potentiale til at opnå vækst. Det er derfor, at det for de fleste virksomheder vil være en stor gevinst at investere i virksomhedsudvikling, som kan have afgørende betydning for virksomhedens muligheder for at opnå vækst. Hvis du investerer i en virksomhedsudvikling, er du hurtigt på vej mod nye vækstmål.

Gode muligheder for vækst gennem en virksomhedsudvikling

Hvis du kaster din virksomhed ud i en virksomhedsudvikling vil du hurtigt opleve, hvilken afsmittende effekt en virksomhedsudvikling kan have på medarbejderne i den enkelte virksomhed. Der kan nemlig være mange fordele omkring, hvordan en virksomhedsudvikling kan være med til at skabe gode resultater for den enkelte virksomhed. Det er vigtigt for moderne virksomheder, at de er i stand til at agere fleksibelt på et marked, der er kendetegnet ved dets konstante omskiftelighed. Det kan derfor være en god ide at overveje de mange muligheder for udvikling gennem en virksomhedsudvikling, som sikrer resultater.

 

Hos Hansen Toft kan du få den rette hjælp til virksomhedsudvikling

 

Læs meget mere om virksomhedsudvikling her:

Virksomhedsudvikling er essentielt for succes

De fleste virksomheder har godt af en forretningsudvikling

En virksomhed kører ikke sig selv (foto hansentoft.dk)
En virksomhed kører ikke sig selv (foto hansentoft.dk)

En ting er fælles for de fleste virksomheder. Det gælder både når vi snakker om virksomheder, der opererer på nationalt og internationalt plan. Alle virksomheder kan nemlig nyde godt af at gennemgå en forretningsudvikling. Det er ikke en videnskab, men det kræver tid og viden om, hvilken strategi, der er den rigtige at vælge til den enkelte virksomhed. Der er mange forskellige veje at gå, når du går ind i en forretningsudvikling. Derfor er det vigtigt, at processen varetages af nogen, som ved, hvad de laver. Hvis du engagerer et firma udefra til at varetage din forretningsudvikling. Så kan du ganske simpelt være sikker på, at du får en række gode input udefra, som du måske havde været afskåret fra, hvis du selv skulle varetage din virksomheds forretningsudvikling. Der findes et udtryk som hedder. Det er svært at se skoven for bare træer. Det hænger ganske simpelt sammen med, at det er umuligt at danne det fornødne overblik, når man står midt i skoven. Det samme gør sig naturligvis også gældende, når det drejer sig om forretningsudvikling.

Få en forretningsudvikling der er på højt plan

Hvis du overvejer, hvilken drejning, som er den rette for netop din virksomhed, så kan det være til stor hjælp, hvis du overvejer muligheden for at hente hjælp ind udefra, som kan være med til at skubbe processen i den mest konstruktive retning. Der vil ofte være flere veje, som du kan gå. Derfor er det vigtigt, at din forretningsudvikling varetages af nogen, som for alvor ved, hvad de laver. Denne viden om forretningsudvikling bør hentes udefra. Få et bud på en forretningsudvikling af netop din virksomheds koncepter og forretningsmodeller lige her.

Se mulighederne for forretningsudvikling hos Hansen Toft

Læs mere om forretningsudvikling:

Forretningsudvikling er en nødvendighed for din forretning

Forretningsudvikling kan give langt bedre resultater

Gør din idé til virkelighed med forretningsudvikling

Har jeres forretningsplan det der skal til? (foto formuepleje.dk)
Har jeres forretningsplan det der skal til? (foto formuepleje.dk)

Står man og vil have skudt et projekt i gang, er der rigtig mange ting, man skal tage højde for. Hvis man vil lave en eller anden form for forretning, så er det ikke så ligetil, som mange tror. Det handler i bund og grund om, at man skal have styr på alle aspekter, helt fra de helt små detaljer, til de helt store linjer. Derfor er det vigtigt, at man sørger for at have styr på det hele, før man trykker på startknappen og begynder at eksekvere projektet. Gør man dette, risikerer man, at det vil gå i sig selv, før det overhovedet er startet. Derfor har vi alle brug for hjælp til forretningsudvikling, således at vi kan sikre os, at alting er gennemarbejdet ned til mindste detalje. Man skal dog ikke være bange for at kaste sig ud i sådanne projekter – det er nemlig ofte nok, hvis bare man har en rigtig god idé, på hvilken der er potentiale for videreudvikling. Er der dette, kan man roligt give den gas og prøve det af.

Formå at gøre din idé spændende for andre

Får man hjælp til forretningsudvikling, kan man være sikker på, at man er på den sikre side i forhold til at have styr på de nødvendige ting. Der er nemlig rigtig mange faldgrupper i en opstart af en forretning, uanset hvilken type det er. Får man hjælp fra start, kan man komme udenom disse faldgrupper, således at man aldrig kommer i farezonen for at gøre noget uhensigtsmæssigt. Derudover får man også hjælp til at finde ud af, hvordan man videreudvikler en ganske simpel idé, således at den bliver interessant for andre end en selv. Det er nemlig i bund og grund det, forretningsudvikling handler om. At man formår at gøre noget spændende og attraktivt for en større gruppe mennesker.

Læs meget mere om forretningsudvikling hos Hansen Toft

 

Se flere af vores indlæg om forretningsudvikling her:

Forretningsudvikling er en nødvendighed for din forretning

Forretningsudvikling kan give langt bedre resultater

Forretningsudvikling holder virksomheden i gang

Forretningsudvikling er en nødvendighed for din forretning

Hvad er jeres plan? (foto hansentoft.dk)
Hvad er jeres plan? (foto hansentoft.dk)

Vores samfund udvikler sig hele tiden, hurtigere end man kan nå at blinke nogle gange, dermed ændrer det store marked sig også og man er nødt til at følge med. Derfor må ens forretning også udvikle sig, og det er derfor nødvendigt med en handleplan til ens forretningsudvikling. Denne handleplan skal selvfølgelig løbende videreudvikles og evalueres, så man finder ud af, om man så også rent faktisk får udviklet ens forretning, det er jo det gyldne mål.

Forretningsudviklingen skal løbende udvikles

Når man udvikler sig, skal man gerne blive bedre, og man skal gerne blive bedre end de andre, for når man har en forretning, så handler det om at sælge noget, ellers går ens forretning ikke godt, og man skal gerne sælge mere end de andre, det er klart. Derfor skal man komme op med noget, de andre ikke allerede har fundet på, og hvis man ikke selv er i stand til det, så må man finde nogle, der er. Og det kan man heldigvis godt, for der er folk, der er uddannede til at tage sig af forretningsudvikling, så find en samarbejdspartner, der kan tage sig af det for dig, for det skal gøres, forretningen skal og må udvikles, længere er den ikke. Går udviklingen i stå, så gør forretningen også, og det er jo ligesom ikke meningen, når man starter en virksomhed.

Alle kan lære at udvikle forretningen

Ikke alle er født til at udvikle, men det er noget, man kan tilstræbe sig, det skulle være muligt at lære. Derfor kan man tage efteruddannelse, hvor man lærer om forretningsudvikling.

Der skal hele tiden være nye mennesker, der kan udvikle, for der vil altid være brug for sådanne, også langt ude i fremtiden, det kan vi ikke ændre på, så man kan lige så godt få sat sig ind i det.

Klik her og få gang i forretningsudviklingen

Organisationsudvikling der gør verden til et bedre sted

Overvejelser skal gøres, uanset hvilken slags organisation det drejer sig om (foto viauc.dk)
Overvejelser skal gøres, uanset hvilken slags organisation det drejer sig om (foto viauc.dk)

Er du interesseret i at dine drømme bliver til virkelighed, men i tvivl om hvordan det skal lade sig gøre? Det er helt naturligt. Alle mennesker tvivler. Det er helt normalt. Faktisk, så er det en nødvendighed at være reflekteret over hvordan, hvad og hvorfor for at leve et anstændigt liv. Du bliver altså nødt til at spørge dig selv hvad formålet med din drøm er og hvilke konsekvenser det har. Hvis din drøm alene tjener din egen trivsel og kun har positive konsekvenser for dig selv, bør du vælge om igen. Det er netop vigtigt at ens drøm realiseres på en måde som kommer andre mennesker og miljøet til gode.

Drømmen bliver til virkelighed

Det er helt essentielt for at man kan leve et godt liv på længere sigt. Materialisme og selviscenesættende mål giver ikke trivsel for dig selv, andre eller miljøet. Nej – det handler i langt højere grad om at rette sit fokus på værdier som gavner fællesskabet og naturen. Vi har et obligatorisk ansvar for at tage os af den verden vi lever i og gøre den til et bedre sted. Så hvordan opnå du dine mål her i livet? Hvad skal der til? Først og fremmest er det ikke målet i sig selv, som skal motivere dig. Det skal være processen i sig selv. Og det bliver den, hvis det du hver dag beskæftiger dig med er meningsfuldt. Livet bør altså ikke handle om hver dag at slide sig igennem alene med forløsningen om opnåelse af målet for enden af regnbuen. Livet skal leve lige nu, ikke i morgen. Desuden er det vigtigt at indse at den bedste form for læring og udvikling sker igennem erfaring ude i felten, og ikke med hovedet plantet i bøgerne. Dermed ikke sagt at uddannelse ikke kan være en stor fordel – men den virkelige manifestation af det lærte etableres først i det virkelige liv, hvor man er ude at svømme i det dybe hav. Så hvis du for eksempel er interesseret i organisationsudvikling for en bæredygtighedsorganisation er der ingen tid at spilde.

Se mulighederne for organisationsudvikling hos Hansen Toft

Læs meget mere om organisationsudvikling:

Organisationsudvikling er et fundament for succes

Organisationsudvikling er altafgørende

Organisationsudvikling er et fundament for succes

Ingen organisation kører godt af sig selv (foto hansentoft.dk)
Ingen organisation kører godt af sig selv (foto hansentoft.dk)

Ved du, hvad organisationsudvikling egentlig er? Hvad vil det sige, at en organisation arbejder på at udvikle sig? Hvor er organisationen startet? Og hvor skal man selv starte, hvis man som arbejdsplads eller lignende gerne vil udvikle sig?

Der er mange forskellige spørgsmål at besvare, når ordet faldet på organisationsudvikling

. I sagens kerne handler det om at udvikle sin organisation, så den står stærkest muligt. Det kan man gøre på flere måder.

Først og fremmest så kan man tage et drastisk skridt mod udvikling i sin organisation, eller man kan arbejde på en mere glidende overgang. Ikke desto mindre handler det uanset hvad om at skabe dynamik i virksomheden. Hvis den er gået i stå, kan det kræve et ordentligt skub, hvis den er på vej, er videreudvikling blot vigtigt at holde fast i.

Sæt skub i potentialet

Du ved din arbejdsplads er på kanten til at være rigtig god. Der er mange fine muligheder, mange gode medarbejdere, men du mangler blot et sidste skub for at det for alvor kommer helt i sving.

Måske er det her, du skal til at se på organisationssammensætningen i virksomheden. Er der løse led, der ikke byder nok ind? Er der for mange dele i virksomheden, som har svært ved at arbejde sammen?

En virksomhed skal være så simpel som muligt, så forskellige procedurer kan glide nemt igennem. På den måde bliver arbejdsprocessen langt mere effektiv. Det handler om at få mest muligt ud af en arbejdsplads’ og virksomheds potentiale. Det kan du, hvis du konstant har fokus på organisationsudvikling. Altså fokus på, hvordan organisationen spiller sammen.

Organisationsudvikling kan synes fjernt fra det produkt, du arbejder med, men i virkeligheden er det hele fundamentet for en glidende, udviklende proces. Når først du har fat i den lange udviklingsende, vil du se virkningen.

Se mulighederne for organisationsudvikling her

 

Læs mere om organisationsudvikling og organisationskultur:

Organisationsudvikling er altafgørende

Organisationskultur skaber sammenhæng i virksomheden

Ledelsesudvikling – et skridt på vejen til en stærkere virksomhed

En god leder kender sine kollegaer (foto viauc.dk)
En god leder kender sine kollegaer (foto viauc.dk)

Der er mange holdninger til, hvordan man bedst driver en virksomhed. Nogle mener, at det er virksomhedens evne til at tage nye teknologiske midler i brug. Andre ligger vægt på ting som organisationskultur og arbejdsmiljø, også de fysiske rammer. Imidlertid kan ledelsesudvikling være det bedste sted at starte, for så vil man opleve, at disse andre vigtige elementer kommer helt af sig selv. Hvis noget skal gennemføres fra ende til anden i et firma, så skal det komme fra ledelsen, og derefter er det først og fremmest hér, at der skal herske kvalitet og kompetence.

Ledelsesudvikling kommer alle ansatte til gode

Du har måske hørt dette lille ordsprog: “En virksomheds ansatte er kun så gode som deres ledere.” Det er et citat, som meget godt beskriver, at der skal en god leder til at udnytte de talenter og kompetencer, som forskellige mennesker har. Det er også ledere, som gennemfører tiltag på virksomhedens kontorer, og det er dem, der fastlægger rammerne for den generelle tone og stil på arbejdspladsen. Det siger derfor sig selv, at ledelsesudvikling kommer alle medarbejderne i firmaet til gode. Så længe ledelsen udvikles, udvikles resten af virksomheden også.

Stå ikke alene med ledelsesudvikling

Ledelsesudvikling er sjældent noget, som ledere selv kan varetage. De er nemlig ikke i stand til at se deres egne fejl på samme måde, som andre er. Det kan imidlertid heller ikke forventes, at virksomhedens ansatte kan spille en rolle i forhold til ledelsesudvikling. Der skal professionelle rådgivere til, og dem kan man finde hos et coaching bureau. Udviklingen af lederteams kan foregå både én-til-én eller med hele teamet. Pointen er naturligvis at give lederne nogle værktøjer, som de kan bruge hver eneste dag. Som vi har slået fast, vil det komme hele virksomheden til gode.

Læs mere om ledelsesudvikling hos Hansen Toft

Læs meget mere om ledelsesudvikling her:
Ledelsesudvikling skaber succes i enhver virksomhed
Ledelsesudvikling kan optimere din virksomheds resultater

Virksomhedsudvikling er essentielt for succes

Hvor skal virksomheden hen? (foto hansentoft.dk)
Hvor skal virksomheden hen? (foto hansentoft.dk)

Hvis du ikke kigger på nye veje at gå, nye initiativer at tage, nye omlægninger eller ændringer i strukturen på din arbejdsplads, kan du være sikker på, den på et tidspunkt går i stampe.

Vi hører det tit. Effektivisering. Det skal ske, og det skal ske hele tiden. Arbejdspladser skal have mest muligt ud af deres kapacitet, så når man de allerbedste resultater. Kerneordet er virksomhedsudvikling. Når din virksomhed er i udvikling, er den på vej et nyt sted hen. Man kan aldrig helt bestemme målet, men det handler om at sigte efter at gøre nogle ting, der skal få virksomheden i en endnu bedre og mere profitorienteret retning.

For at sikre denne virksomhedsudvikling er det vigtigt, man har alle lag med. Alle stillinger skal give mening, alle sektioner skal give mening, alle skal have noget at lave. Derfor skal virksomheden udvikle sig, så områder bliver omlagt til gavn for virksomheden og ikke mindst dens ansatte.

En succeshistorie

At udvikle sig kan virke pålagt. Men sådan skal man ikke se på det. Det handler om at forstå, at alle mennesker udvikler sig hver eneste dag. Man oplever nye ting, der sætter nye perspektiver på hverdagen. Det er netop dette, man skal lære at bruge i processen på en arbejdsplads. Man skal tage ved lære af adfærd, der ikke nytter nok, og man skal ændre der, hvor det giver mening. Derfor er det vigtigt, man ikke går på arbejde med skyklapper på. Det handler om at tage imod muligheder, gribe nye chancer og turde gøre tingene anderledes.

Hver dag er der en mulighed for at gå en anden vej, det handler blot om at kunne se det. Hvis man for længe går den samme vej, kræver det for store omlægninger i sidste ende. God virksomhedsudvikling sker hver eneste dag.

Se mere om virksomhedsudvikling hos Hansentoft