Få en uddannelse i executive management

Akademiuddannelsen i ledelse (foto: viauc.dk)
Styrk dig selv med en god uddannelse (foto: se-institute.dk)

Der kan være mange gode grunde til, at man vælger en lederuddannelse. Det kan være fordi, at man i mange år har været på arbejdsmarkedet og hertil har haft en lederrolle i et firma. Men at man så synes, at man mangler lidt det sidste til, at blive den bedste udgave af sig selv som leder. Og derfor vælger at tage en lederuddannelse i executive management. Det kan også være fordi, at man i mange år har fungeret som administrerende direktør, men er groet fast i de vante rammer og mangler at udfordre sig selv på det faglige og personlige plan. Her kan det også være hensigtsmæssigt, at vælge en lederuddannelse i executive management. For en executive management uddannelse henvender sig til dig, som har mange års erfaring med at være leder. Det er derfor også en uddannelse, som er skræddersyet til dig som er på arbejdsmarkedet og derfor oftest har travlt med arbejdet. Derfor vil uddannelsen være kort og meget kompakt. Sådan at du får mest muligt ud af det og hurtigt kan vende tilbage til dit arbejde og blive den bedste udgave af dig selv

Executive management er en lederuddannelse

Alt afhængig af hvor henne du tager denne lederuddannelse, vil forløbet eller undervisningen typisk være delt op i nogle moduler. Og der vil hertil være læsestof samt lektier. Men de fleste uddannelser i executive management vil også have et stort fokus på samarbejde med dine medstuderende. Her vil i typisk skulle arbejde med case-orienterede sager. Foruden selvstudie og samarbejde med dine medstuderende vil der naturligvis også være almindelig underviser. Det vil altså sige, at uddannelse hviler mellem at være praktisk orienteret men med et stærkt udgangspunkt fra det teoretiske. I lærer alle relevante teorier og redskaber på uddannelsen. Og disse teorier og redskaber lærer I hertil også, at benytte jer af i den praktisk orienterede del af uddannelsen. Så det vil sige, at efter endt uddannelse kan I stort set komme tilbage på jeres arbejdsplads og benytte jer af de teorier samt redskaber, I har lært på uddannelsen.

Se et stort udvalg af executive management her

Se mere uddannelse her:

Executive Education er for fremtidens bestyrelsesmedlemmer

Uddannelse og ledelse – afprøv dine lederevner!

Share

Led firmaet i en positiv retning med forretningsudvikling

Forretningsudvikling (Foto: business.dk)
Forretningsudvikling (Foto: hansentoft.dk)

Der sker udvikling i et firma hele tiden. Det sker på samtlige planer. Det sker både på ledelsens plan og på medarbejdernes plan. Udvikling er altså en proces, som man ikke kan undgå. Når man har anerkendt, at denne proces altid vil finde sted i et firma, kan man begynde at kortlægge en ønsket udvikling. Og dette kan man gøre med redskaber fra forretningsudvikling. For forretningsudvikling er en konkret måde, at kortlægge sin forretnings eller firmas udvikling. For når udviklingen altid vil finde sted, kan man lige så godt gribe ind og forsøge at pege udviklingen i en frugtbar og positiv retning. Dette er i særdeleshed hensigtsmæssigt hvis man har at gøre med et stort firma. For i et stort firma er der mange flere led. Og derfor kan det være hensigtsmæssigt, at lægge en plan for forretningens udvikling og hertil de mange forskellige leds udvikling.

Forretningsudvikling kan lede dit firma i en frugtbar retning

Når man som firma eller forretning vælger, at lægge en forretningsudviklings plan, er der fordi at man ønsker at styre udviklingen i en frugtbar og positiv retning. Og denne frugtbare og positive retning, skulle helst fortsætte langt ind i fremtiden. Det er naturligvis ikke alt og samtlige udviklinger, som man kan planlægge eller styre. Der vil altså være udefrakommende effekter eller påvirkninger, som man ikke kan styre som firma eller som ledelse. Men disse udefrakommende påvirkninger er også nogle, som man rent faktisk tager højde for, når man lægger sin forretningsudviklingsplan. For når man lægger en forretningsplan, så tager man naturligvis også højde for alle de negative påvirkninger som et firma kan undergå eller blive påvirket af. Men det essentielle er dog, at man på den måde bliver bevidste omkring de ting, som kan påvirke et firma på en negativ måde. Og det hjælper forretningsudvikling dig nemlig også med.

Se et stort udvalg af forretningsudvikling her

Læs mere om forretningsudvikling her:

Skal virksomheden vokse? Skab god forretningsudvikling

De fleste virksomheder har godt af en forretningsudvikling

Share

Få din ledelse på kursus og lær at blive bedre

Ledelse udvikling (foto: hansentoft.dk)
Ledelse udvikling på kursus (foto: se-institute.dk)

Der findes mange gode grunde til, at man som firma vælger at gøre sin ledelse bedre. En af de helt essentielle grunde er netop, at ledelsen har en vigtig rolle for firmaet. Det er nemlig ledelsen som skal styre firmaet i den rigtige retning for firmaet. Og denne retning skulle helst være frugtbar. Og når den skal være frugtbar vil det sige, at firmaet helst skulle opnå de mål, som firmaet har opsat for firmaet. Og det er her, at ledelsen har en essentiel rolle. For det er nemlig ledelsen, som ofte styrer disse målsætninger samt strategier. Både over for resten af firmaet, men specielt også for medarbejderne. Hvis der skal ske en udvikling i firmaet, som der ofte skal, så er det ledelsen som skal føre denne udvikling sikkert i havn. Og her er det væsentligt, at ledelsen gør det på en hensigtsmæssig måde, sådan at medarbejderne føler sig i trygge hænder. Derfor er ledelsens rolle i et firma meget essentiel

Ledelse kursus giver firmaets ledelse værktøjer og redskaber

Når en ledelse har sådan en vigtig rolle, giver det altså også mening, at bruge meget energi og tid på ledelsen. Det giver mening, at man lærer og giver ledelsen nogle værktøjer og redskaber til, at kunne udføre deres jobfunktion på en god måde. Og her findes der altså et hav af forskellige slags ledelses kurser. Og de forskellige kurser har også deres forskellige slags fokus. Så det gælder om, at finde ud af hvad den enkelte ledelse har brug for. Og når man har kortlagt denne ledelses behov, kan man finde det ledelse kursus som imødekommer dette behov. Et typisk behov hos en ledelse er ønsket om at blive bedre til at kommunikere. Både internt og eksternt. Og sådan et kursus i kommunikation kan man sagtens finde og melde sig til. Og på den måde styrke ledelsens kommunikative evner i firmaet.

Se et stort udvalg af ledelse kursus her

Se flere kurser i ledelse her:

Tag på leder kursus

Kursus i lederudvikling frigiver gode idéer

Share

Ledelsesudvikling er nødvendig i enhver virksomhed

Akademiuddannelsen i ledelse (foto: viauc.dk)
Ledelsesudvikling er et must (foto: hansentoft.dk)

Arbejder du for, at din virksomhed skal køre på skinner? Så bør du arbejde med ledelsesudvikling og sørge for, at ledelsen kender til de mest moderne ledelsesprincipper. Ledelsesudvikling er nemlig nødvendig i enhver virksomhed, fordi det er vigtigt, at alle i ledelsen følger med udviklingen og er opdateret, for at virksomheden kan køre godt i en moderne verden med et marked, der konstant udvikler sig.

Her er samlet et par afsnit om, hvad ledelsesudvikling er, hvad det kan gøre og hvordan en ledelse kan blive udviklet.

Hvad ledelsesudvikling er

Ledelsesudvikling er når man går ind og kigger på den nuværende ledelse og ser, hvordan man kan udvikle den og arbejde med den, så den bliver bedre. Det kan være, der skal være en anden sammensætning af kompetencer i ledelsen; det kan være, der er for mange i ledelsen eller det kan være, der er for få i ledelsen.

Ledelsesudvikling er også noget, man kan arbejde med helt personligt. Du kan som leder arbejde med at udvikle dine ledelseskompetencer. Dette er meget moderne at gøre, fordi gode lederegenskaber sælger godt og kan sikre dig en god løn.

Hvad ledelsesudvikling kan

Ledelsesudvikling kan sørger for at du kan lede rigtig godt, og sørger for at ledelsen kan det samme. Ledelsesudvikling sørger simpelthen for, at holde ledelsen opdateret og dig opdateret og inspireret i dit arbejde som leder.

I en virksomhed med en lille ledelse og med ledere uden faglig lederkompetencer gør ledelsesudvikling en kæmpe forskel. Det samme gør den dog i en virksomhed, hvor alle er uddannet i ledelse. Det handler nemlig om hele tiden at være skridtet foran.

Du kan læse mere om ledelsesudvikling og om, hvordan en ledelses kan blive udviklet her

Se mere om ledelsesudvikling her:

Kursus ledelse – sørg for udviklingen af dit ledelsesteam

Ledelsesudvikling – bliv bedre til dit job!

Share

Ledelse i praksis er at inspirere dine ansatte til at yde deres absolut bedste

Er jeres ledelse i en bevidst udvikling? (foto hansentoft.dk)
Yd den bedste ledelse for dine ansatte (foto: se-institute.dk)

Det er meget moderne at beskæftige sig med ledelse, og det virker som om, at alle og enhver i dag har en holdning til, hvad ledelse egentlig er for noget. Det er blevet et af de der buzzwords, som lader til at blive brugt alle steder inden for erhvervslivet. Men hvad vil ledelse egentlig sige? Det kommer vel helt an på, hvem man spørger og i hvilken sammenhæng, der er tale om.
Man har altid haft brug for ledere. Helt tilbage til de mest primitive samfund var der brug for nogen, der kunne sige ”det her er den måde, vi gør det på!”. I takt med at menneskeheden udviklede sig, udviklede behovet for ledere sig også. For det meste inden for krigsførelse, hvor det at lede mænd i kamp blev set som noget af det ypperste, som man kunne gøre. Men det er også påfaldende, at en person som Alexander den Store, der anses som en af historiens største hærførere, både kunne se de store træk, og lede store hære, men også deltog helt i front. Ledelse handler simpelthen om både at føre and og have overblikket.

Det moderne har rod i traditionerne

I dag er det heldigvis muligt at være en leder, uden at skulle gå i krig for at blive det. Men nogle af principperne gælder dog i lige så høj grad i dag, som på slagmarken. Du skal kunne inspirere de folk, du har under dig til at yde deres ypperste, blandt andet ved at vise, at du kan gå forrest. Du skal kunne holde hovedet koldt og træffe hurtige beslutninger under stress. Du skal kunne bevare det kølige overblik i meget uoverskuelige situationer. Og nogle gange er det slet og ret lederen, der arbejder mere end de andre.
Belønningen er dog også derefter, hvilket også er derfor, at mange af historiens store ledere stadig huskes længe efter deres død.

Vil du lære mere om moderne ledelse i praksis? Læs mere om det her

Se mere om ledelse her:

Forbedr din ledelsespraksis med offentlig ledelse

Moderne ledelse handler om at forbedre og evaluere

Share

Gør ledelsen frugtbar med redskaber fra ledelsesudvikling

Er jeres ledelse i en bevidst udvikling? (foto hansentoft.dk)
Dygtiggør ledelsen med ledelsesudvikling (foto: hansentoft.dk)

Der kan være mange grunde til, at et firma eller organisation vælger at inddrage redskaber eller hjælpemidler fra en ledelsesudvikling. Men fælles er, at man ønsker at ændre sin ledelses udvikling i en positiv og frugtbar retning. Og det er med ledelsesudvikling at man lærer nogle konkrete redskaber, som kan være med til at pege ledelsen i en hensigtsmæssig retning. Og hvis ledelsen bliver peget i en hensigtsmæssig retning, bliver firmaet eller organisationen også peget i en mere positiv samt frugtbar retning. For man skal altid huske på, at et firma eller organisation er et samlet organ. Og dette organ består først og fremmest af alle dets medarbejdere. Men et firma eller organisation består i den grad også af dens ledelse. Og denne ledelse har en essentiel rolle for firmaet eller organisationen. Derfor kan det være væsentligt for et firma eller en organisation, at bruge lidt ekstra kræfter og energi på sin nuværende ledelse. Og dette kunne man eksempelvis gøre ved, at inddrage hjælpemidler fra ledelsesudvikling.

Gør firmaets ledere til den bedste udgave af dem selv

Der er mange grunde til, at en ledelse har godt af udvikling. Generelt set har de fleste mennesker godt af udvikling. Og denne udvikling kommer typisk i kraft af, at man lærer nogle nye ting. For når man lærer nogle nye ting udvikler man sig. Og dette gælder for de fleste mennesker, men i den grad også hos en leder. For det er en leder, som skal være et godt eksempel for resten af firmaet eller organisationens medarbejdere. Og hvis lederen viser sig positiv over for udvikling og det at lære nye ting, vil medarbejderne i firmaet eller organisationen typisk også stille sig positive over for udvikling og det at lære nye ting. Dette kommer i sidste ende til gode for et firma eller en organisation, da det avler flere medarbejdere som er omstillingsparate.

Se et stort udvalg af ledelsesudvikling her

Læs mere om ledelsesudvikling her:

Udvikl dine kompetencer med ledelsesudvikling

Ledelsesudvikling – bliv bedre til dit job!

Share

Kursus ledelse – sørg for udviklingen af dit ledelsesteam

MBA er vejen frem, helt frem. (foto se-institute.dk)
Et ledelseskursus kan betyde en hel del for dine lederevner (foto: se-institute.dk)

En god ledelse udgør en succesfuld virksomhed. En virksomhed udvikler sig ikke af sig selv, men har brug for gode hjerner og evner til at hive i trådene. En god virksomhed afhænger selvfølgelig også af gode og kompetente medarbejdere. Men medarbejdernes indsats og evner afhænger oftest af deres ledelses evne til at motivere, inspirere og guide. Glade og tilfredse medarbejdere gør uden tvivl det bedste og mest effektive stykke arbejde, derfor er det vigtigt, at man som leder sørger godt for sine medarbejderes trivsel. Hvis dine medarbejdere føler sig investeret og indlemmet i det daglige arbejde, de skal udføre, vil du også opleve langt mere engageret og motiveret medarbejdere. Hvis en medarbejder derimod føler sig distanceret og afskåret fra virksomheden og det arbejde, der skal udføres, vil det oftest også begrænse deres engagement. Derfor skal en god leder sørge for at give sine medarbejdere gode og inspirerende rammer at arbejder under. Der findes ikke nogen simpel opskrift på en god leder. Ledelses nu om dage er blevet langt mere nuanceret og komplekst end det var tidligere. Det er formentlig i kraft af alle de forskellige former for virksomheder, der opblomstrer i dag, og de mange muligheder der er til rådighed i kraft af globaliseringen og digitaliseringen.

Kursus ledelse – blive en god og kompetent leder

God ledelse afhænger af virksomheden, medarbejderne, mål og visioner og meget andet. Det er vigtigt, at man sammenstykker den rigtige form for ledelsesstrategi ud fra de rigtige kriterier. Nogle gange kan det være svært at gennemskue, hvilke kriterier man skal stille op for sig selv, fordi der netop er så mange parametre at måle op ad i dag. Derfor kan det være gavnligt at få hjælp ude fra med et ledelseskursus. Med et kursus i ledelses vil der målrettet blive arbejdet mod at sammenstykke den helt rigtige ledelsesstrategi og form, der passer til både dig som leder og din virksomhed som helhed.

Læs mere om kursus ledelse her!

Læs mere om ledelse her:

Gør projektledelse til din nye kompetence med et kursus

Udvikl dine kompetencer med ledelsesudvikling

Share

Business management for virksomheder der vil fremad

Bliv professionel projektleder (Foto: smallbusinessadvice.org.au)
Business management er et godt skridt på vejen (Foto: se- institute.dk)

Den hårde konkurrence blandt virksomheder i de nuværende, internationale arbejdsklima fordrer Business Management, som led i en virksomheds konstante udvikling. At kunne løfte en virksomhed til succes kræver en dygtig leder. Det kræver et indgående kendskab til virksomhedsstyring og administration, strategiudvikling og implementering, lederskab og kommunikation bare for at nævne et lille udsnit af de ekstremt mange kompetencer, som en dygtig leder skal besidde. Dertil kommer de personlige og sociale kompetencer, som ligeledes udfordres og udvikles på kurset.

Business Management ruster dig til de fremtidige udfordringer

Som led i kurset og uddannelsesforløbet, vil du samt hele dit lederteam blive rustet til, at kunne varetage pludseligt opstående problematikker, som man må forvente enhver virksomhed vil stå overfor i en omskiftelig og konkurrencepræget forretningsverden. Det kræver et dybdegående kendskab til virksomheden og dets identitet, at kunne identificere disse problemstillinger, analysere den, søge løsninger og nye muligheder samt implementere disse. En optimal ledelse formår at løse disse problemkomplekser og vil med Business Management forbedre det løbende resultat for en virksomhed med et højt ROI som følge. Selv de mindste ændringer kan have stor effekt, og må ikke bagatelliseres. Men det kræver mere end blot faglig dygtighed at være en god leder. Kurserne vil også ruste dig på de sociale og personlige kompetencer, således at du også bliver en motivationskilde for dine medarbejdere. Ingen virksomhed kan fungere uden en ordentlig motivation blandt de ansatte, så kurserne fokuserer også på disse områder. Denne fokus vil som ofte set også påvirke virksomhedens agtelse udadtil, idet personlig- og social begavelse i ledelsen er udgangspunktet for velfungerende samarbejdsrelationer med virksomhedens kunder og leverandører.

Læs mere om Business Management her

Se mere om business management her:

Business management kan hjælpe virksomheden fremad

Business management gør erhvervslivet til en leg

 

 

Share

Forbedr din ledelsespraksis med offentlig ledelse

ledelsesudvikling (foto: se-institute.dk)
ledelsesudvikling gør dig til en stærkere leder (foto: se-institute.dk)

Når du vælger, at blive offentlig leder, kommer du til at stå over for mange problemer. Men med en kandidat eller masteruddannelse i offentlig ledelse, får du konkret redskaber og værktøjer til, at løse disse problemer. Du får en dybdegående analytisk forståelse for, hvilke offentlige processer og problemer der er hertil. Du får konkrete værktøjer til, at løse disse problemer og hvordan man kan håndtere disse problemer. De værktøjer som du får, til at kunne gøre dette, er redskaber som vi kender dem fra politisk og strategisk ledelse. Her lærer du hvordan du skal løse en konkret politisk sag. Og hvordan du skal håndtere offentligheden lige så. Med en master eller kandidatuddannelse i offentlig ledelse, får du en uddannelse som klæder dig på til, at komme ud i erhvervsmiljøet som en leder. Denne her uddannelse giver dig altså konkrete redskaber til, hvordan du skal agere i sammenspillet mellem din virksomhed og offentligheden. Og hertil også politikerne og virksomhedens samarbejdspartnere. For en offentlig leder kommer til, at skulle håndtere og dirigere mellem mange brikker.

Tag en master eller kandidatuddannelse i offentlig ledelse og bliv klædt ordentlig på

Når man som offentlig leder skal arbejde for en offentlig virksomhed, kommer man til at stå over for mange problemer og udfordringer. Disse udfordringer kan være af politisk, økonomisk eller en tredje art. Uanset hvordan problemet er, forventes det at det er dig som leder, der skal afvæbne disse. Og dette lærer du også under uddannelse. Der forventes meget af en offentlig leder. Der forventes meget fra den offentlige leder fra både politikere, brugere og samarbejdspartnere. Derfor giver det mening, at tage en uddannelse som klæder dig godt på. På selve uddannelse lærer du også alt om det at være leder, kommunikation og strategi. Du lærer hvordan du som offentlig leder, skal agere i forhold til alle disse tre elementer.

Se et stort udvalg af offentlig ledelse her

Se mere om ledelse her:

Med en diplom i ledelse bliver du den ultimative leder

Diplomuddannelse i ledelse: Sådan bliver du en god leder

 

Share

Virksomhedsudvikling er en strategisk investering

Virksomhedsudvikling (foto: hansentoft.dk)
Virksomhedsudvikling skaber gode muligheder i firmaet (foto: hansentoft.dk)

Uanset om din virksomhed lige er startet op eller har været kørende i mange år, er det en rigtig god idé at lægge en plan for jeres virksomhedsudvikling. Det er nemlig en måde at kortlægge jeres konkrete mål. På den måde ved i, hvad virksomheden skal nå og hvad den skal arbejde hen imod. I kan helt konkret starte med, at lægge nogle delmål. Dette kan I gøre jer ledere imellem. Dette kunne eksempelvis være, at få mere engagement ind iblandt medarbejderne. Og dette vil I gøre, ved at starte en fælles morgenmadsordning. Og dette kan I sætte i værks og planlægge, at være i måls efter seks måneder. Så kan I tage emnet op efter seks måneder og afgøre om I har nået jeres delmål. Og herefter kan I snakke om jeres større mål. Og dette kunne være, at I vil være den bedste virksomhed for medarbejdere. Og dette mål vil I gerne nå inden for de næste fem år. På den måde har I lagt en konkret plan for, hvad jeres udvikling som virksomhed skal være og hvor I gerne vil gøre en konkret forskel.

Virksomhedsudvikling kan kun fungere hvis det er et samarbejde

Det er selvfølgelig vigtigt, at denne virksomhedsudvikling kommer til at fungere som et samarbejde. Det vil sige, at alle virksomhedens ledere og partnere må være indforstået med de konkrete udviklingsmetoder og konkret mål. Ellers kan udviklingen ikke fungere som en konkret handling. For der vil altid være udvikling i virksomheder. Det er helt naturligt. Men det er muligt med virksomhedsudvikling, at styre denne udvikling i en positiv og frugtbar retning for selve virksomheden. Derfor giver det mening, at lægge en konkret plan for virksomhedens udvikling. Det er nemlig en måde, at få sat ord på konkrete og ønskede mål for virksomheden. Dette er både en pædagogisk, taktisk og økonomisk god ting at kortlægge.

Se et stort udvalg af virksomhedsudvikling her

Se mere om virksomhedsudvikling her:

Styr virksomheden mode nye mål med en tidssvarende virksomhedsudvikling

Virksomhedsudvikling er essentielt for succes

Share